Dan Chu Ca Nguyen Van Thanh & Than Huu
Dan Chu Ca Nguyen V. Thanh Va Than Huu's Logo Dan Chu Ca Nguyen Van Thanh Va Than HuuSouth Vietnam Flag
   Home

Ca Khúc Nguyễn Văn Thành Ca Khúc Nguyễn Văn Thành
Dân Chủ Ca Phổ Thơ Ca Khúc Phổ Thơ
Ca Khúc Thân Hữu Ca Khúc Thân Hữu
Tình Yêu và Thân Phận
Tình Yêu và Thân Phận
Nhạc Phim Nhạc Phim
Trang Lưu Trữ
Trang Lưu Trữ
Cảm Tạ
Cảm Tạ
Ý Kiến
Ý kiến
Ca Khúc Thân Hữu
   

 

DânChủCa trân trọng giới thiệu các nhạc phẩm của Thân Hữu:

 

Nhạc Sĩ Trung Việt

Dậy Mà Đi Giữ Giang Sơn - Thơ Nguyễn P. Thúy (dial-up) (Hi-Speed)  

Nhạc Sĩ Trần Quan Long

"Thơ" - Thơ Ý Nga (dial-up) (Hi-Speed)  

Nhạc Sĩ Việt Khang

Anh Là Ai? (dial-up) (Hi-Speed)
 

Nhạc Sĩ Nguyễn Tân

1. Lời Trước Nghĩa Trang - thơ Trạch Gầm (hi-speed)
2. Đến Cùng Nguyễn Cung Thương - thơ Trạch Gầm (hi-speed)
3. Tháng Tư Ngồi Nhớ Một Ngày - thơ Trạch Gầm (hi-speed)
4. Từ Ngọn Nến Thái-Hà (hi-speed) Ba?n Nha.c
 

Nhạc Sĩ Mẫn Nguyễn

1. Lời Người Ở Lại (hi-speed) Ba?n Nha.c
2. Sài-Gòn Chờ Ta (hi-speed) Ba?n Nha.c
3. Người Việt Thường (hi-speed) Ba?n Nha.c  

Nhạc Sĩ Linh Bảo

Ó Nhớ Trời - Thơ Lý Tống (dial-up) (Hi-Speed) Ba?n Nha.c
 

Oscar Việt Hoàng

1. Một Giấc Mơ Cho Quê Hương (hi-speed) Ba?n Nha.c
2. Giòng Lịch Sử Đau Buồn (hi-speed) Ba?n Nha.c
3. Quê Hương Tôi (hi-speed) Ba?n Nha.c
4. Máu Chảy Ruột Mềm (hi-speed) Ba?n Nha.c
5. Tưởng Nhớ Bạn (hi-speed) Ba?n Nha.c
6. Hãy Nhớ Người Thương Binh Ba?n Nha.c
7. Trả Lại Tôi (hi-speed) Ba?n Nha.c
8. Người Việt Quốc Gia (hi-speed) Ba?n Nha.c
 

Nhạc Sĩ Hàn Lệ Nhân

Quê Hương Ngày Vùng Dậy (Hi-Speed) Ba?n Nha.c

 

Nhạc Sĩ Bùi Phạm Thành & Mỹ Hương

1. Hai Người Lính (Dial-up) Ba?n Nha.c
2. Mai Ai Về Sài Gòn (Dial-up) Ba?n Nha.c

 

Nhạc Sĩ Dương Thượng Trúc

1. Xin Góp Một Bàn Tay (Dial-up) Ba?n Nha.c
2. Hãy Trả Lại Tôi Ba?n Nha.c
3. Đoàn Quân Đi (Dial-up)
 

Nhạc Sĩ Phiêu Bồng

1. Ðừng Nghe Những Gì Cộng Sản Nói (Dial-up) Ba?n Nha.c
2. Lá Cờ Vàng (Dial-up)(Hi-Speed) Ba?n Nha.c
 

Nhạc Sĩ Trần Kim Bằng

1. Ai Người Tri Kỹ Ba?n Nha.c
2. Con Có Một Tổ Quốc - thơ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận (Hi-Speed) Ba?n Nha.c
 

Nhạc Sĩ Nguyễn Lạc Việt

Việt Nam Quang Phục Tự Do Ba?n Nha.c
 

Thi Sĩ Vĩnh Liêm

1. Thư Cho Con Trai Đầu Lòng - Châu Đình An phổ nhạc Ba?n Nha.c
2. Hãy Đứng Dậy Người VN Kiêu Hùng - Lâm Hoài Vũ phổ nhạc (Dial-up) Ba?n Nha.c
3. Nhất Định Thắng - Châu Đình An phổ nhạc Ba?n Nha.c
4. Lời Người Nô Lệ Mới - Phan Ni Tấn phổ nhạc Ba?n Nha.c
5. Dựng Ngọn Cờ Vàng - Châu Đình An phổ nhạc Ba?n Nha.c
 

Xin Qúy Vị Phổ Biến Web Site Này Ðến Những Người Khác, Rất Cám Ơn!


   Home | Webmaster               

Hải Ðảo Hoàng Sa | Ải Nam Quan | Vietnam National Flag

Copy Right 2005