Dan Chu Ca Nguyen Van Thanh & Than Huu
Dan Chu Ca Nguyen V. Thanh Va Than Huu's Logo Dan Chu Ca Nguyen Van Thanh Va Than HuuSouth Vietnam Flag
   Home

Ca Khúc Nguyễn Văn Thành Ca Khúc Nguyễn Văn Thành
Dân Chủ Ca Phổ Thơ Ca Khúc Phổ Thơ
Ca Khúc Thân Hữu Ca Khúc Thân Hữu
Tình Yêu và Thân Phận
Tình Yêu và Thân Phận
Nhạc Phim Nhạc Phim
Trang Lưu Trữ
Trang Lưu Trữ
Cảm Tạ
Cảm Tạ
Ý Kiến
Ý kiến

 

Cảm Tạ


Web site DânChủCa ra đời từ những khuyến khích của nhiều thân hữu mà chúng tôi đã gặp, và đặc biệt của các anh em trong Nhóm Thực Hiện web site. Chúng tôi rất mong muốn web site này đạt được mục đích duy nhất:
góp phần nuôi dưỡng chính nghĩa dân tộc trong cộng đồng Việt Nam, để hỗ trợ việc tranh đấu cho Tự Do Dân chủ tại quê nhà.

Tôi xin chân thành cảm tạ Nhóm Thực Hiện web site, quý thân hữu, các Nhạc Sĩ Dân Chủ, quý vị ân nhân và những cộng đồng Việt Nam đã viếng thăm và hổ trợ DânChủCa. Cuối cùng, nhưng thật trang trọng, chúng tôi xin thành kính tưởng niệm và cảm tạ những quân-cán-chính VNCH đã nằm xuống để chiến đấu bảo vệ miền Nam suốt 20 năm; sau ngày 30/4/1975, họ đã ở lại, bị giam cầm và bị hành hạ đến chết. Chính những người này đã thúc đẩy chúng tôi mạnh dạn thực hiện web site DânChủCa hầu đáp lại phần nào sự hy sinh, mất mát của họ. Tôi xin mượn 2 câu trong bài hát "Những lời Ca Tiếp Nối" tôi đã viết để gởi đến tất cả:

Tôi sẻ tiếp nối những lời ca này, cho đến bao giờ ngừng trôi máu trong tôi,
Tôi sẻ tiếp nối những lời ca này, cho đến bao giờ Tự Do trên quê tôi.

Trân trọng

Nguyễn Văn Thành


   Home | Webmaster               

Hải Ðảo Hoàng Sa | Ải Nam Quan | Vietnam National Flag

Copy Right 2005